۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
دوره هاي آموزشي برگزار شده در آزمايشگاه
 
شركت در دوره هاي آموزشي تخصصي
 

رديف

عنوان دوره آموزشي

برگزار كننده

1

كارگاه عملي آناليز اسيدهاي چر به روش GC و اندازه گيري بنزوات و سوربات به روش HPLC

دانشگاه علوم پزشكي شيراز- اسفند ماه 1388

2

كارگاه عملي آناليز فلزات سنگين به روش جذب اتمي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز- تير ماه 1389

3

كارگاه آموزشي اصول دستگاهي و معتبرسازي سيستم هاي پتانسيومتري، PHمتري و هدايت سنجي

دانشگاه علوم پزشكي ايران اسفندماه 1389

4

همايش كاليبراسيون حجمي دستگاه ها

دانشگاه علوم پزشكي تهران مرداد ماه 1390

5

كارگاه آموزشي اصول كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) و كاربرد آن در آناليز مواد غذايي

دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده داروسازي - شهريورماه 1390

6

بررسي فساد روغن هاي خوراكي و روش هاي ارزيابي آن

دانشگاه علوم پزشكي تهران بهمن ماه 1390

7

دوره آموزشي شناسايي و آزمايش پليمرها

دانشگاه علوم پزشكي شيراز-اسفند ماه 1390

8

دوره آموزش انجام آزمايشات بسته بندي مواد غذايي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز خرداد ماه 91

9

كنفرانس علمي آشنايي با اصول كار در آزمايشگاه و GLP

دانشگاه علوم پزشكي تهران مرداد ماه 1391

10

كارگاه آموزشي ارزيابي عدم قطعيت در اندازه گيري

اداره كل آزمايشگاههاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران شهريور ماه 1391

11

دوره آموزشي اندازه گيري عدم قطعيت (UC)

دانشگاه علوم پزشكي شيراز مهر ماه 91

12

كارگاه آموزشي يكسان سازي روش هاي اندازه گيري فلزات سنگين

اداره كل آزمايشگاههاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران- آذر ماه 1391

13

دوره آموزشي اعتبار بخشي روش هاي آزمون

دانشگاه علوم پزشكي شيراز دي ماه 91

14

كارگاه آموزشي مستند سازي و الزامات ايزو 17025

اداره كل آزمايشگاههاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران مهرماه 1392

15

كارگاه آموزشي آزمون شناسايي رنگهاي طبيعي و مصنوعي در مواد غذايي با استفاده از روش SPE و TLC و اسپكتروفتومتري

اداره كل آزمايشگاههاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران دي ماه 1393

16

كارگاه آموزشي جستجو ، شناسايي و تشخيص كمپيلوباكترژوژني، ليستريامنوسايتوژنز و يرسينيا انتروكوليتيكا

اداره كل آزمايشگاههاي كنترل مواد غذايي،آشاميدني و بهداشتي تهران مرداد ماه 1393
دوره هاي آموزشي برگزار شده در آزمايشگاه
 

رديف

عنوان دوره آموزشي

تاريخ برگزاري

1

دوره آموزشي ارزيابي عدم قطعيت در اندازه گيري

مهر ماه 1391

2

دوره آموزشي اصول،مباني و آشنايي با GLP

مهر ماه 1391

3

آموزش تئوري و عملي كار با دستگاه HPLCو كاربرد آن در زمينه هاي ميكروبيولوژي

ديماه 1393

4

اندازه گيري شاخص هاي ميكروبي در محصولات غذايي(كمپيلوباكترژژوني،ليستريامونوسايتوژنز،يرسينياانتروكوليتيكا)

بهمن ماه 1393

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
677
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal